Fotograf: Bengt Wanselius

Om Drottningholmsteaterns Vänner

Drottningholmsteaterns Vänner bildades 1935 på Waldemarsudde. Idag har Vänföreningen drygt 1500 medlemmar.

Vänföreningens syfte är att ge ett långsiktigt ekonomiskt stöd till Drottningholms Slottsteater så att teatern, en unik historisk miljö, kan fortsätta att vara en internationellt ansedd scen för tidig musik.

Medlemsavgifter, avkastning från stiftelser, fonder och bidrag från enskilda medlemmar gör det möjligt för Drottningholmsteaterns Vänner att ge årliga ekonomiska bidrag till föreställningsverksamheten på Drottningholms Slottsteater. Vänföreningen har genom åren varit en av Drottningholmsteaterns större och uthålligaste finansiärer och har historiskt bidragit till flertalet produktioner på Drottningholmsteatern.

Säsongen 2024 stödjer Drottningholmsteaterns Vänner, ur Stiftelsen Henrik Nordmarks fond, operaproduktionen Armide av Jean-Baptiste Lully på Drottningholms Slottsteater.

Det är också med avkastningen från stiftelser och fonder som Vänföreningen, i enlighet med givarnas yttersta vilja, årligen delar ut stipendier till utbildning och förkovran.

2017 instiftade Drottningholmsteaterns Vänners styrelse ett nytt stipendium, Vännernas Operastipendium. Stipendiet är på 100 000 kronor och ska gå till en sångare som just avslutat sin operautbildning med särskild inriktning på Drottningholmsteaterns repertoarområde. Stipendiet delades ut för första gången 2018 till mezzosopranen Linnea Andreassen. Mottagare av Vännernas Operastipendium 2023 var mezzosopranen Amie Foon.

Drottningholmsteaterns Vänner ska, förutom att ekonomiskt stödja föreställningsverksamheten på Drottningholm Slottsteater, också öka kunskapen och intresset kring Drottningholmsteaterns verksamhet och den tid som teatern representerar. Vänföreningen har en omfattande programverksamhet under hela året med unika kulturevenemang, föreläsningar och besök i 1700-talsmiljöer samt opera- och kulturresor i Sverige och utomlands.

H.M. Konungen är Vänföreningens Höge Beskyddare. H.M. Drottningen Hedersordförande och H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Hedersledamot.

Styrelsen

Advokat Wilhelm Lüning är ordförande i Drottningholmsteaterns Vänner. I styrelsen ingår också ledamöterna Gunilla von Arbin, Björn Barkman, Peter Einarsson, Ewa Hemberg, Karin Helander, Margareta Lidström, Christina Mattsson, Carl-Gustaf Petersén, Otto von Platen och Eva Sundler Malmnäs.

Stiftelser och fonder

Drottningholmsteaterns Vänner har ända sedan starten 1935 mottagit generösa gåvor och donationer från medlemmar och andra privatpersoner. Det är grunden till det kapital i stiftelser och fonder som Drottningholmsteaterns Vänner idag förvaltar.

Fotograf: Mats Bäcker

Vänföreningens historia

Drottningholmsteaterns Vänner bildades den 28 september 1935 på Waldemarsudde med Prins Eugen som ordförande.
Den regelbundna föreställningsverksamheten på teatern initierades av Vänföreningen, tidigare hade endast ett fåtal divertissement hållits för att få in pengar till driften. Årsmedlemskap infördes 1938.