Fotograf: Johan Jeppsson

Bild från Högtidssammankomsten 2021

Drottningholmsteaterns Vänners stipendier och hederstecken

Drottningholmsteaterns Vänner utlyser årligen stipendier för utbildning och förkovran. Alla sångare, dansare och musiker som har medverkat på Drottningholms Slottsteater är behöriga att söka. De pengar som delas ut kommer från de stiftelser och fonder som förvaltas av Vänföreningen.

2017 instiftade Drottningholmsteaterns Vänner ett nytt stipendium Vännernas Operastipendium, ett stipendium till förkovran för unga sångare som just avslutat en operahögskoleutbildning eller motsvarande och är särskilt intresserade av Drottningholmsteaterns 1600- och 1700-tals repertoar. För mer information om stipendierna kontakta vänföreningens kansli, dtv@drottningholmsteaternsvanner.se

Vänföreningens Hederstecken är en medalj som tilldelas personer som gjort förtjänstfulla insatser för Vänföreningen och Drottningholmsteatern.

Vännernas Högtidssammankomst 2021

Glädjen var stor över att äntligen kunna träffas igen under festliga former på Drottningholmsteatern. Vi kände oss hedrade och glada över att DD.MM. Konungen och Drottningen kunde delta. På scenen var det närmast karnevalsstämning när årets och flera av förra årets stipendiater bjöd på ett divertissement med härlig sång, musik och dans. Musik av Händel, Mozart, Monteverdi och Telemann framfördes av Drottningholmsteaterns orkester under ledning av Maria Lindal. I år delades fem utbildningsstipendier på sammanlagt 209 000 kronor ut till två sångare, två musiker och en dansare som medverkat på Drottningholmsteatern. H.M. Drottningen överlämnade stipendierna.

Stipendierna kommer ur Stiftelsen Ingrid och Oscar Falkmans fond, Stiftelsen Holger Rosenquists Minnesfond, Astrid Olanders fond och Gertrude och Ivar Philipsons fond som alla förvaltas av Drottningholmsteaterns Vänner.

Två hederstecken delades ut vid årets högtidssammankomst. Direktör Christer Villard, tidigare ordförande i Drottningholmsteaterns Vänner, tilldelades postumt Vänföreningens hederstecken i guld. Det andra hederstecknet tilldelades Sofi Lerström, teaterns tidigare VD och teaterchef. H.M. Konungen överlämnade hederstecknen.

H.M. Konungen överlämnade också Vännernas Operastipendium till Mikael Horned, baryton.

 

Vännernas Operastipendium 2021

Mikael Horned tilldelas Vännernas Operastipendium på 100 000 kronor för sin önskan att förkovra sig inom barockrepertoaren med stöd av internationellt framstående pedagoger. Mikael Horned är baryton och utbildad vid Operahögskolan i Stockholm och har redan kommit mycket långt i sin vokala utveckling, inte minst genom sin förmåga att förena god teknik med starkt uttryck.  

Tidigare mottagare av Vännernas Operastipendium som PDF

Fotograf: Emelie Thoor

Utbildningsstipendier 2021

Ur Stiftelsen Ingrid och Oscar Falkmans fond
Kristina Hammarström, mezzosopran
Conny Thimander, tenor

Ur Stiftelsen Holger Rosenquists Minnesfond
Anders Åkered, violin

Ur Astrid Olanders fond
Kristoffer Nyman, dansare

Ur Gertrude och Ivar Philipsons fond
Andreas Parmerud, trumpet

Tidigare stipendiater som PDF

Hederstecken 2021

Två hederstecken delades ut vid årets högtidssammankomst. Direktör Christer Villard som gick bort i september 2019 och var Vänföreningens ordförande från 2007 och fram till sin bortgång tilldelades postumt Vänföreningens hederstecken i guld för sina betydelsefulla insatser för Vänföreningen. Hederstecknet togs emot av hans hustru.

Det andra hederstecknet tilldelas teaterns tidigare VD och teaterchef Sofi Lerström för sina utomordentliga insatser för Drottningholms Slottsteater. H.K. Konungen överlämnade hederstecknen.

Tidigare mottagare av Vänföreningens hederstecken som PDF