Fotograf: Johan Jeppsson

Bild från Högtidssammankomsten 2021

Drottningholmsteaterns Vänners stipendier och hederstecken

Drottningholmsteaterns Vänner utlyser årligen stipendier för utbildning och förkovran. Alla sångare, dansare och musiker som har medverkat på Drottningholms Slottsteater är behöriga att söka. De pengar som delas ut kommer från de stiftelser och fonder som förvaltas av Vänföreningen.

2017 instiftade Drottningholmsteaterns Vänner ett nytt stipendium Vännernas Operastipendium, ett stipendium till förkovran för unga sångare som just avslutat en operahögskoleutbildning eller motsvarande och är särskilt intresserade av Drottningholmsteaterns 1600- och 1700-tals repertoar. För mer information om stipendierna kontakta vänföreningens kansli, dtv@drottningholmsteaternsvanner.se

Vänföreningens Hederstecken är en medalj som tilldelas personer som gjort förtjänstfulla insatser för Vänföreningen och Drottningholmsteatern.

Vännernas Högtidssammankomst 2022

Äntligen kunde vi genomföra högtidssammankomsten på Drottningholmsteatern med fullsatt salong och mottagning i Déjeunersalongen.Vi kände oss hedrade och glada över att H.M. Drottningen kunde delta i festligheterna. På scenen bjöd årets duktiga stipendiater på ett divertissement med härlig sång, musik och dans. Musik av G F Händel, W A Mozart, J P Rameau, M Uccellini och J G Reutter. Musiken  framfördes av Drottningholmsteaterns orkester under ledning av Mariangiola Martello.

Vännernas Operastipendium på 100 000 kronor tilldelades sopranen Helena Schuback. Dessutom delades sju utbildningsstipendier på sammanlagt 400 000 kronor ut. 

H.M. Drottningen överlämnade stipendierna.

Stipendiepengarna kom ur Stiftelsen Ingrid och Oscar Falkmans fond, Astrid Olanders fond, Stiftelsen Holger Rosenquists Minnesfond och Stiftelsen Hervor Schultz fond som alla förvaltas av Drottningholmsteaterns Vänner.

 

 

Vännernas Operastipendium 2022

Sopranen Helena Schuback tilldelas Vännernas Operastipendium på 100 000 kronor. Helena Schuback får stipendiet för sin färgrika, uttrycksfulla röst och starka känsla för barockens musikaliska språk. Helena är en ung sångerska med mycket stor utvecklingspotential och med en musikalitet som lyser igenom hennes vokala gestaltning. Helena Schuback har examen från Operahögskolan i Oslo.

Tidigare mottagare av Vännernas Operastipendium som PDF

Helena Schuback. Fotograf: Stephen Hutton

Utbildningsstipendier 2022

Ur Stiftelsen Ingrid och Oscar Falkmans fond
Sofie Asplund, sopran
Hitomi Ohki, sopran
Helgi Reynisson, baryton

Ur Astrid Olanders fond
Noah Hellwig, dansare

Ur Stiftelsen Holger Rosenquists Minnesfond
Elin Gabrielsson, barockviolinist
Bridget Marsden, barockviolinist

Ur Hervor Schultz fond
Karl Nyhlin, lutenist

Tidigare stipendiater som PDF

Hederstecken 

Inget hederstecken delades ut vid högtidssammankomsten 2022.

Tidigare mottagare av Vänföreningens hederstecken som PDF