Fotograf: Johan Jeppsson

Bild från Högtidssammankomsten 2019

Drottningholmsteaterns Vänners stipendier och hederstecken

Drottningholmsteaterns Vänner utlyser årligen stipendier för utbildning och förkovran. Alla sångare, dansare och musiker som har medverkat på Drottningholms Slottsteater är behöriga att söka. De pengar som delas ut kommer från de stiftelser och fonder som förvaltas av Vänföreningen.

2017 instiftade Drottningholmsteaterns Vänner ett nytt stipendium Vännernas Operastipendium, ett stipendium till förkovran för unga sångare som just avslutat en operahögskoleutbildning eller motsvarande och är särskilt intresserade av Drottningholmsteaterns 1600- och 1700-tals repertoar. För mer information om stipendierna kontakta vänföreningens kansli, dtv@drottningholmsteaternsvanner.se

Vänföreningens Hederstecken är en medalj som tilldelas personer som gjort förtjänstfulla insatser för Vänföreningen och Drottningholmsteatern.

Stipendieutdelning 2020

I år ställdes Högtidssammankomsten in på grund av pandemin och rådande restriktioner. Vänföreningen delar ändå ut sju utbildningsstipendier på sammanlagt 317 000 kronor till tre sångare, en musiker och tre dansare som medverkat på Drottningholmsteatern.

Stipendierna kommer ur Stiftelsen Ingrid och Oscar Falkmans fond, Stiftelsen Holger Rosenquists Minnesfond, Astrid Olanders fond och Elisabeth Söderströms fond som alla förvaltas av Drottningholmsteaterns Vänner.

Vännernas Operastipendium på 100 000 kronor tilldelas i år countertenoren Rodrigo Sosa Dal Pozzo.

Vi ser fram emot att möta årets stipendiater på Högtidssammankomsten nästa år.

Vännernas Operastipendium 2020

Countertenoren Rodrigo Sosa Dal Pozzo får Vännernas Operastipendium 2020 på 100 000 kronor med motiveringen: Rodrigo är en ung sångare med en unik röst som har en fin och skimrande klang och fantastisk koloratur.

Tidigare mottagare av Vännernas Operastipendium som PDF

Fotograf: Heikki Tuuli

Utbildningsstipendier 2020

Ur Stiftelsen Ingrid och Oscar Falkmans fond
Elin Skorup, sopran
Carl Unander-Scharin, tenor
Anna Zander, mezzosopran

Ur Stiftelsen Holger Rosenquists Minnesfond
Joel Sundin, violast

Ur Astrid Olanders fond
Victor Hermundstad, dansare

Ur Elisabeth Söderströms fond
Emilia Fridholm, dansare
Matilda Gustafsson, dansare

Tidigare stipendiater som PDF

Hederstecken 

Drottningholmsteatern Vänners hederstecken är en medalj som tilldelas personer som gjort förtjänstfulla insatser för Drottningholmsteatern och Vänföreningen.

Tidigare mottagare av Hederstecken som PDF