Fotograf: Johan Jeppsson

Drottningholmsteaterns Vänners stipendier och hederstecken

Drottningholmsteaterns Vänner utlyser årligen stipendier för utbildning och förkovran. Alla sångare, dansare och musiker som har medverkat på Drottningholms Slottsteater är behöriga att söka. De pengar som delas ut kommer från de stiftelser och fonder som förvaltas av Vänföreningen.

2017 instiftade Drottningholmsteaterns Vänner ett nytt stipendium Vännernas Operastipendium, ett stipendium till förkovran för unga sångare som just avslutat en operahögskoleutbildning eller motsvarande och är särskilt intresserade av Drottningholmsteaterns 1600- och 1700-tals repertoar. För mer information om stipendierna kontakta vänföreningens kansli, dtv@drottningholmsteaternsvanner.se

Vänföreningens Hederstecken är en medalj som tilldelas personer som gjort förtjänstfulla insatser för Drottningholmsteatern.

Högtidssammankomsten 2019

Solen strålade när Vänföreningen bjöd in till försommarfest på Drottningholmsteatern.

Drottningholmsteaterns Vänners Höge Beskyddare H.M. Konung Carl XVI Gustaf och Hedersordförande H.M. Drottning Silvia deltog i festligheterna och delade ut Vänföreningens stipendier och hederstecken. Vänföreningens hederstecken, som är en medalj, tilldelades direktör Claes Dinkelspiel. Vännernas Operastipendium på 100 000 kronor gick till Erik Rosenius, bas. Dessutom delades åtta utbildningsstipendier på sammanlagt 275 000 kronor ut till fyra sångare, två musiker och en dansare.

Vänföreningen ordförande Christer Villard framförde ett varmt tack till donatorer och medlemmar för ett mycket värdefullt stöd.

Stipendiaterna presenterade sig i ett divertissement som förutom vacker sång, musik och dans bjöd på dramatiskt väder och scenväxlingar inför öppen ridå. Drottningholmsteaterns orkester medverkade under ledning av Maria Lindal. Musik av W A Mozart, C V Gluck och S  Rossi. Manus och regi Tuvalisa Rangström. Evenemanget avslutades med mingel i Déjeunersalongen på teatern.

Vännernas Operastipendium 2019

Basen Erik Rosenius får Vännernas Operastipendium 2019 på 100 000 kronor med motiveringen: Erik är en ung sångare med en briljant teknik som lyckas kombinera en äkta och vacker basröst med ett kompromisslöst uttryck och energi.

Tidigare mottagare av Vännernas Operastipendium som PDF

Fotograf: Martin Hellström

Utbildningsstipendier 2019

Ur Stiftelsen Ingrid och Oscar Falkmans fond
Lovisa Huledal, mezzosopran
Tessan-Maria Lehmussaari, sopran
Maria Sanner, alt

Ur Stiftelsen Holger Rosenquists Minnesfond
Markus Schwartz, basbaryton

Ur Stiftelsen Hervor Schultz fond
Magdalena Mårding, cellist

Ur Vera och Erik Wiklands fond
Olof Wendel, slagverkare

Ur Astrid Olanders fond
Shannon Taylor, dansare

Tidigare stipendiater som PDF

Hederstecken 2019

Drottningholmsteatern Vänners hederstecken tilldelas i år direktör Claes Dinkelspiel. Motivering: Claes Dinkelspiel har med sin kunskap, kreativitet, humor och respekt för teaterns verksamhet varit mycket viktig för teaterns utveckling under de 13 år som han varit ledamot först i Vänföreningens styrelse och de senaste åren i teaterns nämnd. Claes har genreöst delat med sig av sin djupa kunskap som entreprenör i näringslivet och alltid inspirerat till att tänka utanför ramarna.

Tidigare mottagare av Hederstecken som PDF

Fotograf: Johan Jeppsson