Drottningholmsteaterns Vänners historia

Agne Beijer visar Prins Philip, Drottning Elizabeth II och Kung Gustaf VI Adolf runt bakom scenen vid galaföreställning på teatern den 14 juni 1956. Foto: Reportagebild 

Agne Beijer (1888-1975) upptäckte Drottningholmsteatern 1922 när han var ute på Drottningholm och letade efter en tavla av Elias Martin föreställande ett riddarspel på Drottningholm.

Det var Agne Beijers försorg att slottsteatern återställdes i sitt ursprungliga skick. Drottningholmsteaterns Vänner bildades den 28 september 1935 på Waldemarsudde i Stockholm i närvaro av bland annat prins Eugen, prins Wilhelm, Agne Beijer, Bo Bergman, John Böttiger, Selma Lagerlöf, Anders de Wahl, John Forsell, Axel Gauffin, Olof Molander, Adolf A:son Murray och Anders Österling.

Prins Eugen valdes till Föreningens förste ordförande. Ett ständigt medlemskap kostade 400 kronor och alla som löste medlemskap fick praktutgåvan av Agne Beijers Slottsteatrarna på Drottningholm och Gripsholm. Den regelbundna föreställningsverksamheten initierades av Drottningholmsteaterns Vänner. Tidigare hade enbart enstaka divertissement hållits på slottsteatern för att få in pengar till driften av museet. 

Ordförandeposten i Vänföreningen har därefter innehafts av prins Wilhelm, f d landshövdingen Henrik Nordmark, direktör Jonas Nordenson, advokat Ivar Philipson, f d landshövdingen Jan-Erik Wikström, direktör Christer Villard och advokat Wilhelm Lüning som är Vänföreningens nuvarande ordförande.

 

Agne Beijer hade, innan Vänföreningen kom till, i huvudsak drivit teatermuseet på vad sommarsäsongens visningsverksamhet kunde inbringa – vilket inte var mycket. Agne Beijer var därför mycket nöjd med att Vänföreningen hade bildats, mycket på slottsteatern behövde repareras och medlemsavgifterna användas till en nödvändig förstärkning och smärre reparationer av slottsteaterns vackra ridå.

Årsmedlemskap infördes först 1938. Mellan 1938 och 1942 drev Vänföreningen föreställningsverksamheten på slottsteatern tillsammans med ordenssällskapet T.S.O, en sammanslutning för skådespelare och musiker från hela landet. Från 1942 till 1969 drev Vänföreningen själv föreställningsverksamheten med Gustaf Hillerström som konstnärlig ledare. Fram till 1948 var föreställningarna på Drottningholms Slottsteater endast tillgängliga för slutna sällskap, företag och föreningar.

Gustaf Hillerström efterträddes 1968 av Bertil Bokstedt som var konstnärlig ledare fram till 1979. 200 årsjubileet av slottsteaterns invigning firades 1966 med stor pompa. Fyra olika utländska operatrupper gästade Drottningholm och vänföreningen gjorde tre egna produktioner.

1970 genomfördes en omorganisation som innebar att ansvaret för föreställningsverksamheten övergick till Stiftelsen Drottningholms teatermuseum. I Stiftelsen fanns då också Sveriges Teatermuseum (tidigare Drottningholms teatermuseum). Sveriges Teatermuseum ingår sedan 1 januari 2010 i myndigheten Statens musikverk. Stiftelsen, som har bytt namn till Stiftelsen Drottningholms Slottsteater kvarstår som huvudman för föreställningsverksamheten vid Drottningholms Slottsteater.