Drottningholmsteaterns Vänners styrelse

Advokat Wilhelm Lüning är ny ordförande i Drottningholmsteaterns Vänners styrelse. Ewa Hemberg, vice ordförande och skattmästare.

Övriga ledamöter:

Gunilla von Arbin
Björn Barkman
Peter Einarsson
Karin Helander
Margareta Lidström
Christina Mattsson
Sam Nilsson
Carl-Gustaf Petersén
Otto von Platen
Eva Sundler Malmnäs
Hans Öjmyr

Teaterchefen Sofi Lerström, Stiftelsen Drottningholms Slottsteater ingår som adjungerad ledamot i styrelsen.

I styrelsen finns finansutskott, stipendieutskott och ett program- och reseutskott.

Styrelseledamöterna har inga arvoden utan arbetar ideellt.