Fotograf: Mats Bäcker

Stiftelser och fonder

Drottningholmsteaterns Vänner har sedan starten 1935 mottagit generösa gåvor och donationer från medlemmar. Det är dessa gåvor som är grunden till det kapital i stiftelser och fonder som Vänföreningen idag förvaltar och som i allra högsta grad bidragit till att vi under alla år har kunnat ge ett substantiellt ekonomiskt stöd till föreställningsverksamheten på Drottningholmsteatern. Det är också i enlighet med dessa givares yttersta vilja som Vänföreningen årligen delar ut utbildningsstipendier till sångare, musiker och dansare som medverkat på teatern.

Stiftelser

Stiftelsen Ingrid och Oscar Falkmans fond
Stiftelsen Henrik Nordmarks fond
Stiftelsen Holger Rosenquists fond Minnesfond
Stiftelsen Hervor Schultz fond

Fonder

Gertrude och Ivar Philipsons fond
Vera och Erik Wiklands fond
Elisabeth Söderströms fond
Astrid Olanders fond
Agne Beijers Minnesfond
Jubileumsfonden
Ständiga medlemmars fond