Fotograf: Bengt Wanselius

Program för medlemmar

Drottningholmsteaterns Vänner ska, förutom att stödja föreställningsverksamheten på Drottningholms Slottsteater, också öka kunskapen och intresset kring teaterns verksamhet och den tid som teatern representerar. Som medlem i Vänföreningen har man, utöver det program som teatern erbjuder, tillgång till unika kulturevenemang, intressanta föreläsningar och besök i spännande 1700-talsmiljöer under hela året samt musik och kulturresor i Sverige och utomlands.

Om du inte redan är medlem, köp ett medlemskap här. Välkommen!

Fotograf: Holger Ellgaard

Visning Bonnierska Porträttsamlingen

Vi är glada att kunna bjuda in till en visning av den Bonnierska Porträttsamlingen i Nedre Manilla på Djurgården. Här finns en unik privat porträttsamling av författare förlagda på Albert Bonniers förlag. Samlingen består idag av över 300 verk och är, genom mötet mellan våra främsta konstnärer och författare en fascinerande spegling av 1900-talets svenska kulturliv.

Plats: Nedre Manilla, Djurgården

Tid: tisdagen den 7 februari klockan 18.00

Pris: 200 kronor per person. Begränsat antal platser. Endast medlemmar

Anmälan senast den 20 januari på dtv@drottningholmsteaternsvanner.se eller telefon 08-556 931 12

Trädgården – konst och natur under sex sekler

Nationalmuseums utställning Trädgården – konst och natur under sex sekler visar hur trädgården skildrats i konsten. Målningar, teckningar. skulpturer med mera av bland andra Watteau, van Gogh, Carl Larsson, Peter Frie och Emma Helle. Trädgården har alltid varit gestaltad enligt en medveten tanke och plan. Ytterst kan man se trädgården som en önskan att återskapa Paradiset. På 1700-talet blev idealet en jungfrulig natur, där människan ännu inte hunnit exploatera.

Plats: Nationalmuseum

Tid: torsdagen den 16 mars kl 18.00

Pris: 325 kronor per person. Begränsat antal platser. Endast medlemmar

Anmälan senast den 1 mars på drottningholmsteaternsvanner.se eller telefon 08-556 931 12