Fotograf: Johan Jeppsson

Fr. v. Karin Helander, Peter Einarsson, Eva Sundler Malmnäs, Margareta Lidström, Björn Barkman, Christer Villard, Hans Öjmyr och Ewa Hemberg. Övriga styrelseledamöter var inte med vid det här fototillfället

Drottningholmsteaterns Vänners styrelse

Drottningholmsteaterns Vänners styrelse leds av ordförande Christer Villard.

Övriga ledamöter:

Ewa Hemberg, vice ordförande och skattmästare
Gunilla von Arbin
Björn Barkman
Peter Einarsson
Karin Helander
Margareta Lidström
Christina Mattsson
Sam Nilsson
Carl-Gustaf Petersén
Otto von Platen
Eva Sundler Malmnäs
Hans Öjmyr

Teaterchefen Sofi Lerström, Stiftelsen Drottningholms Slottsteater ingår som adjungerad ledamot i styrelsen.

I styrelsen finns finansutskott, stipendieutskott och ett program- och reseutskott.

Styrelseledamöterna har inga arvoden utan arbetar ideellt.