Vännernas Operastipendium på 100 000 kronor tilldelades 2021 operasångaren Mikael Horned

Mottagare av Vännernas Operastipendium 2021 är operasångaren Mikael Horned. Stipendiet som är instiftat av Drottningholmsteaterns Vänner är på 100 000 kronor.

Mikael Horned tilldelas Vännernas Operastipendium för sin önskan att förkovra sig inom barockrepertoaren med stöd av internationellt framstående pedagoger. Mikael är baryton och utbildad vid Operahögskolan i Stockholm och har redan kommit mycket långt i sin vokala utveckling, inte minst genom sin förmåga att förena god teknik med starkt uttryck. 

Mikael Horned har utöver sin kandidatutbildning från Operahögskolan i Stockholm en konstnärlig kandidatexamen i kammarmusik från Mälardalens Högskola. Mikael medverkade redan som student i uppsättningar på Kungliga operan och Vadstena-Akademien. I sommar gör han Lesbo i Drottningholms Slottsteaters uppsättning av G F Händels Agrippina.

Stipendiet delas ut vid Drottningholmsteaterns Vänners Högtidssammankomst på Drottningholmsteatern den 1 september. 

Vännernas Operastipendium ska gå till förkovran för unga sångare som just avslutat en operahögskoleutbildning och är särskilt intresserade av Drottningholmsteaterns 1600- 1700-talsrepertoar.  

 

Fotograf: Emelie Thoor