Vännernas Operastipendium 2022 tilldelades sopranen Helena Schuback

Mottagare av Vännernas Operastipendium 2022 är sopranen Helena Schuback. Stipendiet som är instiftat av Drottningholmsteaterns Vänner är på 100 000 kronor.

Helena Schuback får stipendiet för sin färgrika, uttrycksfulla röst och starka känsla för barockens musikaliska språk. Helena är en ung sångerska med mycket stor utvecklingspotential och med en musikalitet som lyser igenom hennes vokala gestaltning. Helena Schuback har examen från Operahögskolan i Oslo.

Vännernas Operastipendium ska gå till förkovran för unga sångare som just avslutat en operahögskoleutbildning och är särskilt intresserade av Drottningholmsteaterns 1600- och 1700-talsrepertoar.

Stipendiet överlämnades av H.M. Drottningen vid Drottningholmsteaterns Vänners Högtidssammankomst på Drottningholmsteatern den 2 juni. 

 

 

Fotograf: Stephen Hutton