Drottningholmsteaterns Vänner utlyser Vännernas Operastipendium 2021 och stipendier för utbildning och förkovran

Drottningholmsteaterns Vänner utlyser stipendiet Vännernas Operastipendium 2021. Stipendiet är på 100 000 kronor och är till förkovran för unga sångare som just avslutat en operahögskoleutbildning eller motsvarande och som är särskilt intresserade av Drottningholmsteaterns 1600- och 1700-tals repertoar. Sista ansökningsdatum är 31 januari 2021. Stipendiet instiftades av Drottningholmsteaterns Vänners styrelse 2017.

Drottningholmsteaterns Vänner utlyser också stipendier för utbildning och förkovran av sångare, dansare, musiker och andra konstnärskategorier samt teknisk personal som varit verksamma på Drottningholms Slottsteater.Stipendierna skall gå till förkovran och utbildning inom yrket, företrädesvis inom slottsteaterns repertoarområde. Hur stipendiet använts skall redovisas i efterhand. Stipendier kan också sökas för vetenskapliga forskningsarbeten som är relevanta för Drottningholmsteaterns verksamhet. För dessa arbeten skall en namngiven referens anges. Meddelande om beviljade stipendier lämnas under våren 2021.

Skriv en kortfattad beskrivning, max en A4, om vad stipendiet skall användas till och skicka den till Drottningholmsteaterns Vänners kansli, Box 6, 178 02 Drottningholm eller e-post till dtv@drottningholmsteaternsvanner.se. Ansökan till dessa stipendier skall vara oss tillhanda senast den 28 februari 2021.