Drottningholmsteaterns Vänner utlyser Vännernas Operastipendium 2021. Utlysningen av vänföreningens övriga stipendier för utbildning och förkovran är framflyttad

Drottningholmsteaterns Vänner utlyser stipendiet Vännernas Operastipendium 2021. Stipendiet är på 100 000 kronor och är till förkovran för unga sångare som just avslutat en operahögskoleutbildning eller motsvarande och som är särskilt intresserade av Drottningholmsteaterns 1600- och 1700-tals repertoar. Sista ansökningsdatum är 31 januari 2021. Stipendiet instiftades av Drottningholmsteaterns Vänners styrelse 2017.

Utlysningen av Drottningholmsteaterns Vänners stipendier för utbildning och förkovran är framflyttad. Mer information om dessa stipendier i januari 2021.