Medel till Drottningholms Slottsteater för kulturarvsbevarande åtgärder

Regeringen beslutade i november 2023 att tilldela medel för kulturarvsbevarande åtgärder och konservering av teaterns originalkulisser. Drottningholms Slottsteater har en unik särställning bland världens historiska teatrar. Regeringen anser därför att det är angeläget att bidra till att vårda och tillgängliggöra det kultur- och världsarv som Drottningholms Slottsteater utgör. Läs regeringens pressmeddelande här.

I maj beviljade även Kungl. Vitterhetsakademien medel ur Lars Lawskis fond till konserveringen som en av flera kulturmiljövårdande insatser av kulturhistoriska byggnadsverk med syfte att främja svensk kulturmiljövård.

Konserveringen av originalkulisserna är ett stort och kostsamt projekt som kommer att kräva omfattande finansiering under lång tid. Kulisserna kommer framöver även att behöva en annan plats för förvaring än i den nuvarande magasinsbyggnaden.

Nu är teaterns samling av originalkulisser i behov av konservering, ett arbete som kommer att ta många år men som nu kan påbörjas bland annat med hjälp av regeringens bidrag.

Hör av dig till Drottningholmsteaterns Vänförening eller direkt till teatern om du vill bidra.

Läs mer om kulisserna på teaterns hemsida.

Kort om originalkulisserna

Drottningholms Slottsteaters originalkulisser är en samling som består av 600 föremål varav merparten är tillverkade på Drottningholm: fonder, sidokulisser, tak i tyg och scenbitar såsom träd och delar av arkitektur. Scenbilderna från 1700-talets fantasieggande scenvärld föreställer bland annat skogar, trädgårdar, antika palats, gustavianska rum, en stadsgata eller ett fängelse och de är designade och till och med ibland själva målade av kända europeiska eller svenska konstnärer som t ex Louis-Jean Desprez (1743–1804), Johan Pasch (1706–1796) och Jean Eric Rehn (1717-1793).

Samlingen har stor betydelse för kunskapen om 1700-talets blomstrande teaterliv i Sverige och Europa, med kungligheter som Lovisa Ulrika och Gustav III som initiativtagare och utvecklare.

Eftersom Drottningholmsteaterns verksamhet avstannade efter Gustav III:s tid bevarades scendekoren i sitt befintliga skick i stället för att med tiden nötas ut och kastas bort, vilket annars var brukligt.  Benämningen unik ska användas med försiktighet men är fullt relevant beträffande Drottningholms Slottsteaters samling. Den utgör den största samlingen av historisk scendekor i världen och har dessutom aldrig konserverats. Samlingen är därför unik eftersom föremålens autenticitet är intakt.

Läs mer om kulisserna på teaterns hemsida.