Drottningholmsteaterns Vänner utlyser Vännernas Operastipendium 2024

Vännernas Operastipendium instiftades 2017. Stipendiet som är på 100 000 kronor ska gå till förkovran för unga sångare som just avslutat en operahögskoleutbildning eller motsvarande och är särskilt intresserade av Drottningholmsteaterns 1600- och 1700-talsrepertoar. Sista ansökningsdatum för Vännernas Operastipendium är onsdagen den 31 januari 2024.

Drottningholmsteaterns Vänner lyser också ut stipendier för utbildning och förkovran av sångare, dansare, musiker och andra konstnärskategorier samt teknisk personal som varit verksamma på Drottningholms Slottsteater. Stipendierna skall gå till förkovran och utbildning inom yrket, företrädesvis inom slottsteaterns repertoarområde. Hur stipendiet använts skall redovisas i efterhand.

Stipendier kan också sökas för vetenskapliga forskningsarbeten som är relevanta för  Drottningholmsteaterns verksamhet.  För dessa arbeten skall en namngiven referens anges.

Skriv en kortfattad beskrivning, max en A4, om vad stipendiet skall användas till och en enkel kostnadsberäkning och skicka den tillsammans med CV till Drottningholmsteaterns Vänners kansli,  Box 6, 178 02 Drottningholm eller e-post till  dtv@drottningholmsteaternsvanner.se senast  onsdagen den 31 januari 2024. Om du ansöker om Vännernas Operastipendium vill vi gärna att du även skickar med ett röstprov

Meddelande om beviljade stipendier lämnas under våren 2024.

Ladda ned annons för Vännernas Operastipendium på svenska och på engelska,   Ladda ned annons för Stipendium för utbildning och förkovran på svenska och på engelska.

För mer information om stipendierna kontakta vänföreningens kansli, dtv@drottningholmsteaternsvanner.se