Drottningholmsteaterns Vänner utlyser Vännernas Operastipendium 2023

Vännernas Operastipendium instiftades 2017. Stipendiet som är på 100 000 kronor ska gå till förkovran för unga sångare som just avslutat en operahögskoleutbildning eller motsvarande och är särskilt intresserade av Drottningholmsteaterns 1600- och 1700-talsrepertoar. Sista ansökningsdatum för Vännernas Operastipendium är tisdagen den 31 januari 2023.

Drottningholmsteaterns Vänner lyser också ut stipendier för utbildning och förkovran av sångare, dansare och musiker som varit verksamma på Drottningholms Slottsteater.

För mer information om stipendierna kontakta vänföreningens kansli, dtv@drottningholmsteaternsvanner.se