Drottningholmsteaterns Vänners årsmöte 23 maj 2023

Välkommen till Drottningholmsteaterns Vänners årsmöte som äger rum tisdagen den 23 maj 2023 kl. 16.00 på Drottningholmsteatern. Ingen föranmälan. 

Drottningholmsteaterns Vänners årsbokslut 2022 kan rekvireras från kansliet på dtv@drottningholmsteaternsvanner.se eller telefon 08-556 931 12.