Drottningholmsteaterns Vänner utlyser stipendier för utbildning och förkovran 2020

Drottningholmsteaterns Vänner utlyser stipendier för förkovran och utbildning av sångare, dansare, musiker och andra konstnärskategorier samt teknisk personal som har varit verksamma på Drottningholms Slottsteater.
Stipendierna ska gå till förkovran och utbildning inom yrket, företrädesvis inom slottsteaterns repertoarområde. Hur stipendiat använts skall redovisas i efterhand. Meddelande om beviljade stipendier lämnas under våren 2020.
Stipendier kan också sökas för vetenskapliga forskningsarbeten som är relevanta för Drottningholmsteaterns verksamhet. För dessa arbeten skall en namngiven referens anges.
Skriv en kortfattad beskrivning, max en A4, om vad stipendiet skall användas till och skicka den till Drottningholmsteaterns Vänners kansli, Box 6, 178 02 Drottningholm eller e-post dtv@drottningholmsteaternsvanner.se senast fredagen den 31 januari 2020.