2020 delade Drottningholmsteaterns Vänner ut totalt 417 000 kronor i stipendier för utbildning och förkovran till sångare, musiker och dansare

Högtidssammankomsten 2020 med stipendieutdelning ställdes in på grund av pandemin och rådande restriktioner. Vännernas Operastipendium på 100 000 kronor och utbildningsstipendier på sammanlagt 317 000 kronor delas ändå ut.

Vännernas Operastipendium 2020 tilldelas countertenoren Rodrigo Sosa Dal Pozzo.

Vänföreningens utbildningsstipendium ska gå till sångare, musiker och dansare som medverkat på Drottningholmsteatern för vidareutbildning och förkovran.
Mottagare av Drottningholmsteaterns Vänners utbildningsstipendium 2020 är:

Ur Stiftelsen Ingrid och Oscar Falkmans fond
Elin Skorup, sopran
Carl Unander-Scharin, tenor
Anna Zander, mezzosopran

Ur Stiftelsen Holger Rosenquists Minnesfond
Joel Sundin, violast.

Ur Astrid Olanders fond
Victor Hermundstad, dansare

Ur Elisabeth Söderströms fond
Emilia Fridholm, dansare
Matilda Gustafsson, dansare