Drottningholmsteaterns Vänner delar ut fem stipendier för utbildning och förkovran till sångare, musiker och dansare 2021

Drottningholmsteaterns Vänner delar i år ut 209 000 kronor i stipendier för utbildning och förkovran till sångare, musiker och dansare som medverkat på Drottningholmsteatern.

Mottagare av Drottningholmsteaterns Vänners utbildningsstipendium 2021 är:

Ur Stiftelsen Ingrid och Oscar Falkmans fond
Kristina Hammarström, operasångare/mezzosopran
Conny Thimander, operasångare/tenor

Ur Astrid Olanders fond
Kristoffer Nyman, dansare

Ur Gertrude och Ivar Philipsons fond
Andreas Parmerud, musiker/trumpet

Ur Stiftelsen Holger Rosenquists Minnesfond
Anders Åkered, musiker/violinist

Stipendierna delas ut vid Drottningholmsteaterns Vänners Högtidssammankomst på Drottningholmsteatern den 1 september.

 

 

Kristina Hammarström Foto: Emelie Kroon

Conny Thimander  Foto: Susanne Hallman

Andreas Parmerud  Foto: Christian Ekstedt

Kristoffer Nyman Foto: Viktor Andersson

Anders Åkered Foto: Jonathan Bondesson