Advokat Wilhelm Lüning ny ordförande i Drottningholmsteaterns Vänner

 

Advokat Wilhelm Lüning är ny ordförande i Drottningholmsteaterns Vänners styrelse. Wilhelm är verksam vid Advokatfirman Cederquist som Senior Counsel och sysslar med affärsjuridik, främst avseende bolags- och börsrätt. Han är ledamot av Aktiemarknadsnämnden, Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd och Vetenskapliga Rådet vid Stockholm Center for Commercial Law. 

– Jag känner mig hedrad och mycket entusiastisk inför uppdraget och ser fram emot att tillsammans med styrelsen fortsätta arbetet med att utveckla Vänföreningen, säger Wilhelm Lüning.

Foto: