Logo - Drottningholmsteaterns vänner

Drottningholmsteaterns vänner

Bli medlem!
Som medlem i vänföreningen har du en rad förmåner bl a förköp av biljetter till slottsteaterns föreställningar, inbjudningar till unika kulturevenemang samt musik- och kulturresor i Sverige och utomlands.
Läs mer >>>

Kontakt:
Drottningholmsteaterns Vänner
Box 6
178 02 DROTTNINGHOLM
Eva Bäckvall Nihlén, kanslichef
Telefon: 08-556 931 12
dtv@drottningholmsteaternsvanner.se
Plusgiro 152148-3
Bankgiro 5292-4339

Bild 2

Vänföreningens stipendiater och mottagare av Hederstecken 2017. Från vänster: Karolina Blixt, Kerstin Avemo, Flavio Papini, Olof Ander, Sofie Aplund, Vänföreningen ordförande Christer Villard, H.M. Drottningen, Matilda Paulsson, Noah Hellwig, Elisabeth Meyer, Adam Dennis och Willmar Sauter. Fotograf Charles Hammarsten

Vännernas Högtidssammankomst den 8 juni 2017

Vänföreningens årliga försommarfest lockade som alltid många till Drottningholmsteatern. H.M. Drottningen deltog i festligheterna och delade ut Vänföreningens Hederstecken som i år tilldelades professor Willmar Sauter samt stipendier till fem sångare, två musiker och två dansare.

Vänföreningens ordförande Christer Villard framförde ett varmt tack till donatorer och medlemmar för ett mycket värdefullt stöd. Han tackade också Teaterns ledning och personal för att de tagit så väl hand om Vänföreningens jubileumsgåva och producerat en opera som blev en fin hyllning till Drottningholmsteatern!

Årets divertissement i regi av Tuvalisa Rangström inbjöd till salong kring det gröna bordet med vittra fruntimmer och själfulla herrar. Förutom årets duktiga stipendiater medverkade Drottningholmsteaterns orkester under ledning av Maria Lindal och dansarna Matilda Gustafsson och Tekla Nilsson från Kungliga Svenska Balettskolan. Musik av bland andra Haydn, Mozart och Gluck. Evenemanget avslutades traditionsenligt med en mottagning i Déjeunersalongen.Stipendiater 2017

Ur stiftelsen Ingrid och Oscar Falkmans fond
Sofie Asplund, sopran
Kerstin Avemo, sopran
Karolina Blixt, mezzosopran
Elisabeth Meyer, sopran
Matilda Paulsson, mezzosopran

Ur stiftelsen Holger Rosenquists minnesfond
Adam Dennis, musiker

Ur Wilhelm Enstedt fond
Olof Ander, musiker

Ur Astrid Olanders fond
Noah Hellwig, dansare
Flavio Papini, dansare

Tidigare stipendiater. Läs mer >>>

Hederstecken 2017

Drottningholmsteaterns Vänners Hederstecken 2017 tilldelades professor Willmar Sauter. Willmar Sauter har under hela sin tid som professor i teatervetenskap varit adjungerad ledamot i teaterns nämnd och också ledamot i Vänföreningens styrelse. Willmar Sauter har varit en aktiv och mycket värdefull ledamot som tillfört djup kunskap inom teaterhistoria, musik och kulturpolitik. Han har också inom ramen för sin professur lyft fram teaterns verksamhet både historiskt och i nutid och inte minst dokumenterat sin forskning i boken The Theatre of Drottningholm-Then and Now.


Tidigare mottagare av Vänföreningens Hederstecken. Läs mer >>>

 

Utlysning av stipendier

Drottningholmsteaterns Vänners utbildningsstipendier utlyses i december i tidningen Symfoni. Alla sångare, dansare och musiker som har medverkat på Drottningholms Slottsteater är behöriga att söka.

För mer information kontakta kansliet.

Stiftelser

Ingrid och Oscar Falkmans fond
Henrik Nordmarks fond
Holger Rosenquists fond
Hervor Schultz fond

Fonder

Gertrude och Ivar Philipsons fond
Vera och Erik Wiklands fond
Elisabeth Söderströms fond
Astrid Olanders fond
Agne Beijers minnesfond