Logo - Drottningholmsteaterns vänner

Drottningholmsteaterns vänner

Bli medlem!
Som medlem i vänföreningen har du en rad förmåner bl a förköp av biljetter till slottsteaterns föreställningar, inbjudningar till unika kulturevenemang samt musik- och kulturresor i Sverige och utomlands.
Läs mer >>>

Kontakt:
Drottningholmsteaterns Vänner
Box 6
178 02 DROTTNINGHOLM
Eva Bäckvall Nihlén, kanslichef
Telefon: 08-556 931 12
dtv@drottningholmsteaternsvanner.se
Plusgiro 152148-3
Bankgiro 5292-4339


2016 firar Drottningholms Slottsteater 250 år. Vänföreningens jubileumsgåva till teatern är en nyskriven opera tillägnad Drottningholms Slottsteater. Jubileumsoperan med arbetsnamnet Opera Jubilate har av upphovsmännen fått namnet Rokokomaskineriet. Jan Sandström skriver musiken och Tuvalisa Rangström librettot.

De bidrag som hittills har inkommit och det engagemang för projektet som vi har mött från våra medlemmar och personer utanför vänföreningen stärker oss i vår uppfattning att vi kommer att nå våra finansieringsmål.

Vi välkomnar naturligtvis också mindre belopp – alla bidrag stora som små gör skillnad! Alla bidragsgivare kommer att uppmärksammas.

För att lämna en gåva använder du föreningens Plusgiro 15 21 48 – 3 eller Bankgiro 5292-4339. Ange "Opera Jubilate"

Gåva via bank- eller plusgiro

Det går också bra att skicka in pengar till vårt pg 152148-3 eller bg 5292-4339. Märk talongen gåva. Alla gåvor stora som små är välkomna.

Ett annat sätt att donera pengar är att bli ständig medlem i Drottningholmsteaterns Vänner.
För 10 000 kronor (enskild medlem) får man ett livslångt medlemskap i Vänföreningen och stöder samtidigt Drottningholms Slottsteater.

Bli medlem här >>>

Gåva via testamente

Om du vill testamentera en gåva till Drottningholmsteaterns Vänner ange att Föreningen Drottningholmsteaterns Vänner,
organisationsnummer 802005-8692, är mottagare.

För frågor om gåvor via testamente är du välkommen att kontakta Drottningholmsteaterns Vänners kansli telefon 08-556 931 12.

Donera aktieutdelningen

Enskilda aktieägare kan, utan skattekonsekvenser för vare sig givaren eller mottagaren, donera sin aktieutdelning till allmännyttiga ändamål. Men donationen måste göras innan bolagsstämman fattat beslut om utdelning. För frågor om donation av aktieutdelning kontakta din bank.

 

 

Ditt stöd är viktigt!

Drottningholmsteaterns Vänner har ända sedan starten 1935 mottagit generösa gåvor och donationer från privatpersoner. Dessa gåvor har bidragit till att Vänföreningen under alla år har kunnat stödja produktioner på Drottningholms Slottsteater.

Vänföreningens mål är att ge ett långsiktigt ekonomiskt stöd till Drottningholms Slottsteater så att teatern, en unik historisk miljö, kan fortsätta att vara en internationellt ansedd scen för tidig musik.

Hedebylika

Kostymskiss av Kerstin Hedeby från uppsättningen av Lika för lika på
Dramaten 1979. Inköpt med bidrag från vänföreningen.