Logo - Drottningholmsteaterns vänner

Drottningholmsteaterns vänner

Bli medlem!
Som medlem i vänföreningen har du en rad förmåner bl a förköp av biljetter till slottsteaterns föreställningar, inbjudningar till unika kulturevenemang samt musik- och kulturresor i Sverige och utomlands.
Läs mer >>>

Kontakt:
Drottningholmsteaterns Vänner
Box 6
178 02 DROTTNINGHOLM
Eva Bäckvall Nihlén, kanslichef
Telefon: 08-556 931 12
dtv@drottningholmsteaternsvanner.se
Plusgiro 152148-3
Bankgiro 5292-4339

Aktuellt

Drottningholms Slottsteater 2018 biljettstart 23 februari - Förköp medlemmar 21 och 22 februari!

Drottningholms Slottsteater ger 2018 Pygmalion av J-P Rameau och Syskonen i Mantua, en ny barockopera med musik av bl a Salamone Rossi och Monteverdi.

Biljettförsäljningen till dessa operaproduktioner öppnar 23 februari klockan 10.00 .

För medlemmar i Drottningholmsteaterns Vänner startar biljettförsäljningen redan 21-22 februari!

Köp ett medlemskap här på hemsidan!

Ett årsmedlemskap för enskild medlem kostar 400 kronor. 600 kronor för par. Ungdomar upp till 25 år betalar en årsavgift på 150 kronor.

Vänföreningens kansli dtv@drottningholmsteaternsvanner.se eller telefon 08-556 931 12  svarar gärna på frågor.


Välkommen!   

Vännernas Operastipendium

Drottningholmsteaterns Vänner utlyser Vännernas Operastipendium. Ett nytt stipendium till förkovran för unga sångare som just avslutat en operahögskoleutbildning eller motsvarande och är särskilt intresserade av Drottningholmsteaterns 1600- och 1700-tals repertoar

Skriv en kortfattat beskrivning, max en A4, och berätta om dig själv, vad stipendiet skall användas till och kostnad. Ange också en namngiven referens.

Ansökan skickas senast den 30 januari 2018 till e-post dtv@drottningholmsteaternsvanner.se  eller med post till Drottningholmsteaterns Vänner, Box 6, 178 02 Drottningholm.  

       

Drottningholmsteaterns Vänner utlyser utildningsstipendier för bl a sångare, dansare och musiker

Drottningholmsteaterns Vänner utlyser stipendier för sångare, dansare, musiker och andra konstnärskategorier samt teknisk personal som har varit verksamma på Drottningholms Slottsteater.

Stipendierna skall gå till förkovran och utbildning inom yrket, företrädesvis inom slottsteaterns repertoarområde. Hur stipendiet använts skall redovisas i efterhand. Meddelande om beviljade stipendier lämnas under våren 2018.

Stipendier kan också sökas för vetenskapliga forskningsarbeten som är relevanta för Drottningholmsteaterns verksamhet. För dessa arbeten skall en namngiven referens anges.

Skriv en kortfattad beskrivning, max en A4, om vad stipendiet skall användas till och skicka den till Drottningholmsteaterns Vänners kansli, Box 6, 178 02  Drottningholm eller e-post till dtv@drottningholmsteaternsvanner.se senast den 30 januari 2018. 

Vänföreningens kansli svarar gärna på frågor om stipendierna. Kansliet kan nås på ovanstående e-postadress eller telefon 08-556 931 12.Vännerna Högtidssammankomst på Drottningholmsteatern den 8 juni 2017

Vänföreningens årliga försommarfest lockade som alltid många till Drottningholmsteatern. H.M. Drottningen deltog i festligheterna och delade ut Vänföreningens Hederstecken som i år tilldelades professor Willmar Sauter samt stipendier till fem sångare, två musiker och två dansare.

Vänföreningens ordförande Christer Villard framförde ett varmt tack donatorer och medlemmar. Årets divertissement i regi av Tuvalisa Rangström inbjöd till salong kring det gröna bordet med vittra fruntimmer och själfulla herrar. Förutom årets duktiga stipendiater medverkade Drottningholmsteaterns orkester under ledning av Maria Lindal och dansarna Matilda Gustafsson och Tekla Nilsson från Kungliga Svenska Balettskolan. Musik av bland andra Haydn, Mozart och Gluck. Evenemanget avslutades traditionsenligt med en mottagning i Déjeunersalongen. 

Drottningholmsteaterns Vänners Stipendiater 2017

Nio stipendier på sammanlagt 310 000 kronor delades ut av H.M. Drottningen vid Vänföreningens Högtidssammankomst den 8 juni. Fem sångare, två musiker och två dansare. Stipendiemedlen kommer från stiftelser och fonder som alla förvaltas av Drottningholmsteaterns Vänner.

Vänföreningens Stipendiater 2017 

Ur Stiftelsen Ingrid och Oscar Falkmans fond

Sofie Asplund, sopran

Kerstin Avemo, sopran 

Karolina Blixt, mezzosopran

Elisabeth Meyer, sopran 

Matilda Paulsson, mezzosopran 

Ur Stiftelsen Holger Rosenquists minnesfond   

Adam Dennis, pukist

Ur Wilhelm Enstedts fond  

Olof Ander, violast    

Ur Astrid Olanders fond  

Noah Hellwig, dansare

Flavio Papini, dansare    

Drottningholmsteaterns Vänners Hederstecken 2017

Vänföreningens Hederstecken tilldelades i år professor Willmar Sauter som under hela sin tid som professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet varit adjungerad ledamot i Drottningholmsteaterns nämnd och också ledamot i Vänföreningens styrelse. Willmar Sauter har varit en aktiv och mycket värdefull ledamot som tillfört djup kunskap inom teaterhistoria, musik och kulturpolitik. Han har också inom ramen för sin professur lyft fram Drottningholmsteaterns verksamhet både historiskt och i nutid och inte minst dokumenterat sin forskning i boken The Theatre of Drottningholm - Then and Now.         

Vänföreningen abonnerar två föreställningar av Alkemistens hemlighet

Säsongen 2017 finansierar Vänföreningen bland annat föreställningen Alkemistens hemlighet på Drottningholms Slottsteater. Vänföreningens styrelse har abonnerat två föreställningar och inbjuder medlemmarna att se en av dessa föreställningar utan kostnad. Det gäller föreställningen fredagen den 16 juni klockan 19.00 och söndagen den 18 juni klockan 18.00. Mer information i marsnumret av Kära Vänner.

Anmälan till Vänföreningens kansli dtv@drottningholmsteaternsvanner.se