Logo - Drottningholmsteaterns vänner

Drottningholmsteaterns vänner

Bli medlem!
Som medlem i vänföreningen har du en rad förmåner bl a förköp av biljetter till slottsteaterns föreställningar, inbjudningar till unika kulturevenemang samt musik- och kulturresor i Sverige och utomlands.
Läs mer >>>

Kontakt:
Drottningholmsteaterns Vänner
Box 6
178 02 DROTTNINGHOLM
Eva Bäckvall Nihlén, kanslichef
Telefon: 08-556 931 12
dtv@drottningholmsteaternsvanner.se
Plusgiro 152148-3
Bankgiro 5292-4339

Aktuellt

Drottningholmsteaterns Vänner utlyser Vännernas Operastipendium. Sista ansökningsdag 30 januari 2019

Drottningholmsteaterns Vänner utlyser Vännernas Operastipendium. Ett nytt stipendium till förkovran för unga sångare som just avslutat en operahögskoleutbildning eller motsvarande och är särskilt intresserade av Drottningholmsteaterns 1600- och 1700-tals repertoar

Skriv en kortfattat beskrivning, max en A4, och berätta om dig själv, vad stipendiet skall användas till och kostnad. Ange också en namngiven referens.

Ansökan skickas senast den 30 januari 2018 till e-post dtv@drottningholmsteaternsvanner.se  eller med post till Drottningholmsteaterns Vänner, Box 6, 178 02 Drottningholm. 

Vänföreningens kansli svara gärna på frågor om stipendiet. Kansliet nås på telefon 08-556 931 12  

       

30 januari 2019 sista datum för ansökan Drottningholmsteaterns Vänners utbildningstipendium 2019

Drottningholmsteaterns Vänner utlyser stipendier för sångare, dansare, musiker och andra konstnärskategorier samt teknisk personal som har varit verksamma på Drottningholms Slottsteater.

Stipendierna skall gå till förkovran och utbildning inom yrket, företrädesvis inom slottsteaterns repertoarområde. Hur stipendiet använts skall redovisas i efterhand. Meddelande om beviljade stipendier lämnas under våren 2019.

Stipendier kan också sökas för vetenskapliga forskningsarbeten som är relevanta för Drottningholmsteaterns verksamhet. För dessa arbeten skall en namngiven referens anges.

Skriv en kortfattad beskrivning, max en A4, om vad stipendiet skall användas till och skicka den till Drottningholmsteaterns Vänners kansli, Box 6, 178 02  Drottningholm eller e-post till dtv@drottningholmsteaternsvanner.se senast den 30 januari 2019. 

Vänföreningens kansli svarar gärna på frågor om stipendierna. Kansliet kan nås på ovanstående e-postadress eller telefon 08-556 931 12.

Vännernas Operastipendium 2018 till mezzosopranen Linnea Andreassen

Vännernas Operastipendium delades ut för första gången vid årets Högtidssammankomst. Stipendiet som är instiftat av Drottningholmsteaterns Vänner är på 100 000 kronor och ämnat för unga sångare om just avslutat sin operahögskoleutbildning och som är särskilt intresserade av Drottningholmsteaterns 1600- och 1700-talsrepertoar.

Mezzosopranen Linnea Andreassen är en mycket värdig första mottagare av stipendiet. Linnea tog sin Masterexamen i opera på Operahögskolan i Stockholm 2017. Motivering: Linnea får Vännernas Operastipendium för sin önskan att lära om praxis, traditioner samt improvisationer i framför allt Mozart, Vivaldi och Händels musik för att få en ökad förståelse för hur denna kan framföras.            

Vännernas Högtidssammankomst 2018

Solen strålade när Vänföreningens bjöd in till försommarfest på Drottningholmsteatern. H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia deltog i festligheterna och delade ut Vänföreningens Hederstecken och Stipendier.

Vänföreningens Hederstecken tilldelades sömmerskan Britt-Louise Jörnlöv på Drottningholmsteaterns kostymateljé. Mezzosopranen Linnea  Andreassen fick ta emot det nyinstiftade stipendiet Vännernas Operastipendium på 100 000 kronor. Dessutom delades åtta utbildningsstipendium på sammanlagt 230 000 kronor ut till tre sångare, tre musiker och två dansare. Vänföreningens ordförande Christer Villard framförde ett varmt tack till donatorer och medlemmar för ett mycket värdefullt stöd. i divertissementet medverkade årets duktiga stipendier och Drottningholmsteaterns orkester under ledning av Maria Lindal. Koncept Tuvalisa Rangström. Musik av J S Bach, I Cherubini. G P Teleman, C F Händel och A Vivaldi. Evenemanget avslutades med mingel i Déjeunersalongen. 

           

Utbildningsstipendier på sammanlagt 230 000 kronor till sångare, musiker och dansare

Vid Drottningholmsteaterns Vänners Högtidssammankomst den 12 juni delades åtta utbildningsstipendier på sammanlagt 230 000 kronor ut. Utbildningsstipendierna ska gå till sångare, musiker och dansare som medverkat på Drottningholmsteatern för vidareutbildning och förkovran inom yrket.

Drottningholmsteaterns Vänners stipendiater 2018 är:

Ur stiftelsen Ingrid och Oscar Falkmans fond

Anna Grevelius, mezzosopran

Richard Hamrin, baryton

Joa Helgesson, baryton


Ur Stiftelsen Holger Rosenquists Minnesfond

Jonas Carlsson, basist

Eva-Teresia Lundberg, naturhorn


Ur Wilhelm Enstedts fond

Martin Lissola, violinist


Ur Astrid Olanders fond

David Lagerqvist, dansare

Michelle Persson, dansare
         

Drottningholmsteaterns Vänners Hederstecken 2018

Mottagare av Drottningholmsteaterns Vänners Hederstecken 2018 är Britt-Louise Jörnlöv, sömmerska och ateljéansvarig på Drottningholmsteaterns kostymateljé. Hederstecknet, som är en medalj, delades ut av H.M. Konung Carl XVI Gustaf vid Vänföreningens Högtidssammankomst den 12 juni på Drottningholmsteatern.

Britt-Louise Jörnlöv får Hederstecknet med motiveringen: I 20 år har Britt-Louise varit med och skapat slottsteaterns fantastiska kostymskatt. Britt- Louise har med sin hantverksskicklighet, noggrannhet, envishet, lyhördhet och kärlek till teatern varit en ovärderlig och mycket uppskattad medarbetare och arbetskamrat.        

 


Fotograf: Cecilia Liljeton